To sme my PDF Tlačiť E-mail
Napísal Jana Mikušová - riaditelka   
Nedeľa, 06 Február 2011 15:45

 

Predstavujeme sa

Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17

852 02 Bratislava

Zamestnávateľ: Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Bratislava-Petržalka. Bohrova 1, 85101 Bratislava

Riaditeľka Materskej školy: Mikušová Jana

Zástupca Materskej školy: Kružliaková Blanka

Pani učiteľky: Hanáková Erika

Mikulová Miriam

Janočková Dana

Bolechová Daniela

Mgr. Vaněková Natália

Mgr. Lindáková Lucia

Hospodársko technický personál :

Upratovačka: Drábiková Renáta

Upratovačka: Krupová Eva

Upratovačka:

Vedúca školskej jedálne : Mikulášiková Helena

Hlavná kuchárka : Majáková Anna

Pomocná kuchárka : Schmuckerová Margita

Posledná úprava Utorok, 31 Január 2017 19:43